Historikoa

Testuinguruko adierazleak

2022

2021

2020

2019

2018

2015

2014

2013

2011

2009

2008

2007

2005

2004

2003

C1: Eskolatzeko adina (gaztea) duten biztanle-proportzioa.

T1

C1

C1 C1

C1 C1

C2: BPG biztanle bakoitzeko.

C2 C2

C2 C2

C3. Biztanleria eta jarduera ekonomikoaren arteko lotura.

C3 C3

C3

C4: Biztanleri helduen ikasketa maila.

T4

C4 C4

C5: Lanbide Heziketa. LHn ari diren pertsonen kopurua.

C5

C6: Prestakuntza iraunkorreko partaidetza. (Europa)

T6

T6 T6

T6

C6 C6 C6 C6 C6 C6

Baliabideen adierazleak

2022

2021

2020

2019

2018

2015

2014

2013

2011

2009

2008

2007

2005

2004

2003

Rc1: Hezkuntzarako gastu publikoa BPGari begira.

B1 Rc1

Rc1

Rc2. Hezkuntzako gastu publikoa.

B2

Rc2

Rc3. Ikasle bakoitzeko egiten duten hezkuntza-gastua.

B3

Rc3

Rc4. Irakasle modura lanean ari diren biztanleen proportzioa.

Rc4

Prozesuen adierazleak

2022

2021

2020

2019

2018

2015

2014

2013

2011

2009

2008

2007

2005

2004

2003

P1: Ikastetxeetako zuzendarien profila.

P1 P1

P1

Emaitzen adierazleak

2022

2021

2020

2019

2018

2015

2014

2013

2011

2009

2008

2007

2005

2004

2003

Rs1.1: Emaitza akademikok lehen hezkuntza bukatu ondoren.

Rs1.1 Rs1.1

Rs1.1

Rs1.2. Curriculum konpetentzia Lehen Hezkuntzako 4. mailan

Rs1.2

Rs1.2

Rs1.2.1. Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Euskara.

E1.2.1

Rs1.2.1

Rs1.2.1

Rs1.2.2. Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Gaztelania.

E1.2.2

Rs1.2.2

Rs1.2.2

Rs1.2.3. Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Matematika.

E1.2.3

Rs1.2.3

Rs1.2.3

Rs1.2.4. Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Ingelesa.

E1.2.4

Rs1.2.4

Rs1.2.4

Rs1.2.5. Curriculum konpetentzia LHko 4. Mailan: Zientzia, teknologia eta osasun kultura.

E1.2.5

Rs1.2.5

Rs1.2.5

Rs1.2.6. Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Gizartea eta herritartasuna.

E1.2.6

Rs1.2.6

Rs2.1. Emaitza akademikoak DBHko lehenengo zikloa bukatu ondoren.

Rs2.1 Rs2.1

Rs2.1

Rs2.2: 14 urte ikasleen curriculum ezagutza-maila. (DBHko 2. maila).

Rs2.2

Rs2.2

Rs2.2.1:Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: euskarazko hizkuntza-komunikazioa

E2.2.1

Rs2.2.1

Rs2.2.1

Rs2.2.2: Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: gaztelaniazko hizkuntza-komunikazioa.

E2.2.2

Rs2.2.2

Rs2.2.2

Rs2.2.3: Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: matematika.

E2.2.3

Rs2.2.3

Rs2.2.3

Rs2.2.4: Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Ingelesa.

E2.2.4

Rs2.2.4

Rs2.2.4

Rs2.2.5: Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Zientzia, teknologia eta osasun kultura.

E2.2.5

Rs2.2.5

Rs2.2.5

Rs2.2.6: Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Gizartea eta herritartasuna.

E2.2.6

Rs2.2.6

Rs3.1:Emaitza akademikoak DBH bukatu ondoren.

Rs3.1 Rs3.1

Rs3.1

Rs4: Derrigorrezko irakaskuntzako emaitza akademikoen bilakaera.

Rs4 Rs4

Rs4

Rs5: Eskola-uzte goiztiarra. (Europa)

E5

E5 E5

Rs5

Rs5 Rs5 Rs5 Rs5 Rs5 Rs5 Rs5

Rs6: Lanbide Heziketa. Laneratze maila.

Rs6

Rs7:Zientzian, matematikan eta teknologian tituludunak. (Europa)

E7

Rs7

Rs7 Rs7 Rs7 Rs7 Rs7 Rs7 Rs7

Rs8: Derrigorrezkoaren ondoko Bigarren Hezkuntza bukatzea. (Europa)

E8

E8 E8

Rs8

Rs8 Rs8 Rs8 Rs8 Rs8 Rs8 Rs8

Rs9.1: Irakurketa-gaitasuna 15 urterekin PISA eskalan. (Europa)

E9.1

Rs9.1

Rs9

Rs9

Rs9.2: Matematikarako konpetentzia 15 urterekin PISA eskalan. (Europa)

E9.2

Rs9.2

Rs9.3: Zientziarako konpetentzia 15 urterekin PISA eskalan. (Europa)

E9.3

Rs9.3

Rs10: PISAren emaitza orokorrak Rs10.1: Matematika gaitasun orokorrak 15 urterekin.

Rs10.1

Rs10.1

Rs10: PISAren emaitza orokorrak Rs10.2: Problemak ebazteko gaitasun orokorrak 15 urterekin.

Rs10.2

Rs10: PISAren emaitza orokorrak Rs10.3: 15 urteko ikasleen Matematikako emaitza orokorrak eta ekitatea.

Rs10.3

Rs10: PISAren emaitza orokorrak Rs10.4: Irakurmena 15 urterekin.

Rs10.4

Rs10.4

Rs10: PISAren emaitza orokorrak Rs10.5: Zientzia gaitasun orokorrak 15 urterekin.

Rs10.5

Rs10.5

Rs10: PISAren emaitza orokorrak Rs11:Unibertsitateko eta unibertsitatez kanpoko goi mailako hezkuntzako tituludunak.

E11

E11 E11

Rs11

Rs11 Rs11

Rs10: PISAren emaitza orokorrak E12. Graduatu berrien enplegu tasa.

E12

Rs10: PISAren emaitza orokorrak E13. Lanik ez duten eta hezkuntza eta prestakuntza jasotzen ez duten 15-24 urteko gazteak.

E13