Unibertsitatez kanpoko araudi akademikoa

Eusko Jaurlaritzako legezko arautegia.

BATXILERGOKO CURRICULUMA

127/2016 DEKRETUA, irailaren 6koa, Batxilergoko curricu...

AGINDUA, 2010eko uztailaren 26koa, Hezkuntza, Unibertsi...

AGINDUA, 2010eko uztailaren 26koa, Hezkuntza, Unibertsi...

79/2011 DEKRETUA, apirilaren 19koa, Euskal Autonomia Er...

35/2011 DEKRETUA, martxoaren 15ekoa, Batxilergoko Ezohi...