Ikerketak

ISEI-IVEIk egiten dituen ikerketak hiru iturri nagusietatik agertzen dira:

•    Sakon aztertzea aspektu adierazgarri eta korapilatsuak, hain zuzen ere, euskal heziketa-sistemari eragiten diotenak eta ebaluazio autonomiko, estatuko eta nazioartekoetan ageri direnak.
•    Heziketa-estamentu edo prozesu bati eragiten dion edota hezkuntza-sistema  orokorraren alderdi nabarmenak hobetzeko Sailaren agindua.
•    Ezarri beharreko europar helburuekin ondorioztatzen direnak lortzea.

Gaitasun handiko eta errendimendu-maila aurreratuko ikasleen egoera EAE-ko hezkuntza-sisteman

Gaitasun handiko eta errendimendu-maila aurreratuko ikasle...

2009. Ikaslearen irakaskuntza ikasketa prozesuan ikasturtea errepikatzeak duen eragina

2009. Ikaslearen irakaskuntza ikasketa prozesuan ikasturte...

2007. Eskola uztea DBHko 3. eta 4. mailetan.

2007. Eskola uztea DBHko 3. eta 4. mailetan.

2004. IKTak integrazioa DBHko ikastetxeetan.

2004. IKTak integrazioa DBHko ikastetxeetan.