Euskal Herriko landaredi-komunitateen aldaketak Historian zehar

Izenburua Euskal Herriko landaredi-komunitateen aldaketak Historian zehar
Deskribapena

Vitoria-Gasteiz, Pegagogi Berrikuntzarako Zuzendaritza, 1998. Seminario aprobado por el G.V. el curso 92-93 Ingurugiroa zaintzeko ikuspegiaz euskarazko material didaktikoa sortzen ahalegintzen da mintegi hau. Bi edukin-bloke ditu: "Aldakuntzak materia bizian" eta "Jarraikitasuna denboran zehar", zenbait gizarte-formaziotan zehar Euskal Herrian izandako izaera ekonomiko, sozial, politiko edo kulturaleko elementu edo feneomeno garrantzitsu baten ikerketa diakronikoa eginez. Metodologian honako hauek sartzen dira: eztabaidarako taldeetan datuak interpretatzea, jolas eta simulazioak, tailer esperimetalak eta hezkuntza-jarraiera