79/2011 DEKRETUA, apirilaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoan graduko unibertsitate-ikasketa ofizialetara sartzeko arauak ezartzekoa. (EHAA 2011-05-03).

Izenburua 79/2011 DEKRETUA, apirilaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoan graduko unibertsitate-ikasketa ofizialetara sartzeko arauak ezartzekoa. (EHAA 2011-05-03).
Deskribapena