Balio erantsi handiko ikastetxeen ezaugarriak eta jardunbide egokiak

Izenburua Balio erantsi handiko ikastetxeen ezaugarriak eta jardunbide egokiak
Data I. fasea (2012. urtea)
Editatua ISEI-IVEI
Egileak ISEI-IVEI - EHU/UPV
Formatua 32192
Sintesia Ebaluazio diagnostikoan emaitza onenak lortu zituzten ikastetxeen jarraibide egokiak aztertzen dituen ikerketaren lehen fasea. Hainbat alderdiri erreparatu zaie: metodologia, irakasleak, laguntza-programak, aniztasunaren trataera, eta abar. Horrela, jardunbide egokien katalogoa izan litekeenaren lehen bertsioa osatu da.

Aurkibidea

Ikerketa
1. Proiektua
2. Ikertzaile taldea
3. Laguntza-taldea
4. Proiektuaren faseak eta etapak
5. Helburu orokorra
5.1. Helburu espezifikoak
6. Erabilitako metodologiak
7. Oinarrizko kontzeptuak
Ikerketaren proiektuaren lehen fasea
• Lehen etapa (2011ko iraila-abendua)
• Analisi kuantitatiboaren zereginak
1. Datuen analisi estatistikoa
2. Ikastetxeen hautaketa
3. Hautatutako ikastetxeen ezaugarriak
• Analisi kualitatiboaren zereginak
1. Fase kualitatiboaren prestaketa
2. Hartutako erabakiak
• Bigarren etapa (2012ko urtarrila-ekaina)
• Analisi kualitatiboaren zereginak
1. Elkarrizketak egiteko protokoloa
2. Elkarrizketak egitea
3. Erabakiak hartzea
• Hirugarren etapa (2012ko iraila-abendua)
1. Hautazko transkribapenak
2. Kategorien hasierako eskemaren berrazterketa
3. Azpikategorien eskemaren elaborazioa
4. Informazioaren azken analisia
5. Egindako lanaren azken berrikusketa
6. Txostenak idaztea
Emaitzak eta ondorioak