2012. Ikaskideen arteko tratu txarrak LHn eta DBHn.

Izenburua 2012. Ikaskideen arteko tratu txarrak LHn eta DBHn.
Data 2012ko urria
Editatua Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea (ISEI-IVEI)
Egileak ISEI-IVEI
Formatua 32778
Sintesia Ikerlan honetan aurkezten diren datuek Euskadiko ikasleen iritziak eta pertzepzioak biltzen dituzte, ikastetxean eta beren ingurune hurbilean gertatzen diren ikaskideen arteko tratu txarrei buruz.

Aurkibidea

1. Sarrera
2. Oinarri teorikoa
3. Ikerketaren helburuak
4. Ikerketaren ezaugarriak
5. Tratu txarren bilakaera, ezaugarriak eta trataera
A. Tratu txarren indizea eta tipologia.
1. Tratu txarrik jasaten ez duten ikasleen ehunekoa
2. Tratu txarren indize orokorra
3. Adinaren, irakasmailaren eta tratu txarren arteko erlazioa
4. Ehunekoak tratu txar moten arabera
5. Tratu txarren kopurua
6. Ikastetxera joateko beldurra eta arrazoiak
7. Tratu txarretako biktimaren profila
8. Cyberbullyingaren analisia
9. Sexu-orientazioarengatiko tratu txarren analisia
B. Tratu txarren nondik norakoak
10. Tratu txarrak non gertatzen diren
11. Tratu txarrak nork ematen dituen
12. Biktimek norengana jotzen duten
13. Ikasleen jarrera tratu txarren aurrean
14. Irakasmaila errepikatzea eta tratu txarrak
15. Familiaren jatorria eta tratu txarrak
16. Familiaren ISEK maila eta tratu txarrak
C. Ikastetxearen esku hartzea
17. Prebentzio ekintzen bilakaera
18. Zigor motak
19. Gatazken maiztasunaren joera
20. Gatazka egoeren aurrean estrategiak.
ERANSKINA