2006. Bizikidetasuna Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan. Kasuak aztertzea. Laburpena

Izenburua 2006. Bizikidetasuna Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan. Kasuak aztertzea. Laburpena
Data Urtarrila 2006
Editatua Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea (ISEI-IVEI)
Egileak Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea (ISEI-IVEI)
Formatua 32773
Sintesia