2012. PISA- L. Probako hizkuntzak nazioarteko ebaluazioetako emaitzetan duen eraginari buruzko ikerlana

Izenburua 2012. PISA- L. Probako hizkuntzak nazioarteko ebaluazioetako emaitzetan duen eraginari buruzko ikerlana
Data 2012
Editatua Irakas-Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea (ISEI-IVEI)
Egileak ISEI-IVEI
Formatua 32782
Sintesia

Aurkibidea


1. SARRERA
2. IKERLANAREN HELBURUAK ETA HIPOTESIAK
3. AUZIAREN NONDIK NORAKOA
3.1. IKERLANA
   Nazioarteko ikerlanak
   Euskadiko ikerlanak
3.2. EUSKADIN EGINDAKO EBALUAZIOAK
   Lehen hezkuntzaren ebaluazioa 2004
   PISA ebaluazioak (2003-2006-2009)
   TIMSS ebaluazioak (2003 y 2007)
   Ebaluazio diagnostikoak (2009-2010-2011)
3.3. EGINDAKO EBALUAZIOETAN PROBAKO HIZKUNTZA
IZAN DUEN EGINARI BURUZKO ONDORIOAK
4. PISA-L IKERLANAREN METODOLOGIA
   PROBAREN ETA GAUZAPENAREN DESKRIBAPENA
   LAGINAREN DESKRIBAPENA.
5. PISA-L IRAKURKETA-PROBAKO EMAITZEN ANALISIA
   PISA-L IKERLANA
   IKASLEEN EMAITZEN ARTEKO KONPARAZIOA ETXEKO
   HIZKUNTZAREN ARABERA
6. ERANSKINAK
   PISA 2009. IRAKURKETAKO EMAITZAK
7. BIBLIOGRAFIA