Gaitasun handiko eta errendimendu-maila aurreratuko ikasleen egoera EAE-ko hezkuntza-sisteman

Izenburua Gaitasun handiko eta errendimendu-maila aurreratuko ikasleen egoera EAE-ko hezkuntza-sisteman
Data 2020-II-20
Editatua ISEI-IVEI
Egileak ISEI-IVEI
Formatua
Sintesia Txosten hau, adimen-gaitasun handiak dituzten ikasleentzako hezkuntza-arretarako 2019-2022 planaren diseinuaren esparruan egin da. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren asmoa da EAEko hezkuntza-sisteman gaitasun handiak eta errendimendu-maila aurreratua dituzten ikasleen egoera aztertzea.

Aurkibidea

1.    Sarrera    5
2.    Galde-sorta    6
2.1.    Lantzeko prozesua    6
2.2.    Edukia    7
3.    Parte-hartzearen azterketa    9
3.1.    Galde-sortak betetzen lagundu duten pertsonak    10
4.    Emaitzen azterketa    11
4. I. Gaitasun handiko ikasleak    11
4.1.1.    Sailaren Orientabideak    11
4.1.2.    Detekzioa, identifikazioa eta diagnostikoa    13
4.1.2.1.    Detekzio sistematikoko jardunbideak    13
4.1.2.2.    Ikastetxeetan detektatutako kasuak    15
4.1.2.3.    Detekzioa egiteko modua    17
4.1.2.4.    Diagnostikora iristeko modua    20
4.2.    Gaitasun handiak eta errendimendu-maila aurreratua duten ikasleak    25
4.2.1.    Esku-hartzea    25
4.2.1.1.    Curriculuma aberasteari buruzko dokumentuaren erabilera    25
4.2.1.2.    Esku-hartzearen xede izan diren ikasleak    27
4.2.1.3.    Curriculuma aberasteko aukeratutako arloak    30
4.2.1.4.    Programazio didaktikoetan landutako alderdiak    31
4.2.1.5.    Programazio didaktikoetan planteatutako jarduerak    33
4.2.1.6.    Gaitasun handiko edo errendimendu-maila aurreratuko ikasleekin esku hartu duten profesionalak    37
4.2.1.7.    Prozedura eta ekintza metodologikoak    39
4.2.1.8.    Errendimendu-maila aurreratuko ikasleen eta gainerako ikasleen arteko lankidetza    41
4.2.1.9.    Ikasle horien inplikazio aktiboa ikasteko prozesuan    43
4.2.1.10.    Esku-hartzearekiko asebetetze-maila    47
4.2.2.    Ebaluazioa    48
4.2.3.    Prestakuntza    51
4.2.3.1.    Gaitasun handiko ikasleei buruzko prestakuntza-orduak aurreko ikasturtean    51
4.2.3.2.    Gaitasun handiko ikasleei buruzko prestakuntzaren agenteak    53
4.2.3.3.    Gaitasun handiko ikasleen inguruko prestakuntza-premiak    56
4.2.3.4.    Gaitasun handiko ikasleei buruzko prestakuntzaren lehentasuna ikastetxean    58
4.2.4.    Aholkularitza eta lankidetza    60
4.2.5.    Gaitasun handiko ikasleen familiak    62
4.2.5.1.    Gaitasun handiko ikasleen familiekin egindako ekintzak    62
4.2.5.2.    Gaitasun handiko ikasleen familien ezaugarriak    64
4.2.6.    Ikastetxeen sentikortasuna errendimendu-maila aurreratuko eta gaitasun handiko ikasleei emandako erantzunaren aurrean    68
4.2.6.1.    Ikastetxeek errendimendu-maila aurreratuko eta gaitasun handiko ikasleen arretari ematen dioten lehentasuna    68
4.2.6.2.    Ikastetxeek errendimendu-maila aurreratuko eta gaitasun handiko ikasleen motibazio-mailari buruz duten ezagutza    70
4.2.6.3.    Ikastetxeek errendimendu-maila aurreratuko eta gaitasun handiko ikasleen asebetetze-mailari buruz duten ezagutza    72
4.2.6.4.    Hezkuntza Sistemaren hobekuntza-ekintzak    74
4.2.6.5.    Aniztasunaren Arretarako Plana: gaitasun handiak    74
5.    EAEn diagnostikatutako gaitasun handiko ikasleak    77
5.1.    Heltze goiztiarra, talentua eta supergaitasuna duten EAEko ikasleak    77
5.2.    Ikasleen banaketa lurraldearen arabera    79
5.3.    Ikasleen banaketa hezkuntza-sarearen arabera    79
5.4.    Ikasleen banaketa ereduaren arabera    80
5.5.    Ikasleen banaketa hezkuntza-etaparen arabera    80
5.6.    Ikasleen banaketa mailaren arabera    82
5.7.    Ikasleen banaketa ISEKaren arabera    83
5.8.    Ikasleen banaketa sexuaren arabera    85
5.9.    Beste hezkuntza-etapa batzuetan diagnostikatutako eta eskolatutako ikasleak    85
6.    Ondorio orokorrak    88
6.1.    Parte-hartzearen azterketa    88
6.2.    Sailaren Orientabideak    88
6.3.    Detekzioa, identifikazioa eta diagnostikoa    88
6.4.    Esku-hartzea    89
6.5.    Ebaluazioa    90
6.6.    Prestakuntza    91
6.7.    Aholkularitza eta lankidetza    91
6.8.    Gaitasun handiko ikasleen familiak    92
6.9.    Ikastetxeen sentikortasuna errendimendu-maila aurreratuko eta gaitasun handiko ikasleei emandako erantzunaren aurrean    92
6.10.    EAEn diagnostikatutako gaitasun handiko ikasleen analisia    92

 

Laburpena

Ikasle horien errealitatea ezagutzeko, galde-sorta bat landu zen, eta funts publikoekin finantzatutako sare publikoko zein itunpeko sareko EAEko ikastetxeetako zuzendari guztiei igorri zitzaien, bete zezaten. Galde-sorta betetzeko, ikastetxeek 2018ko abenduaren 10etik 21era bitarteko epea izan zuten.

 

Ikasle horien ikuspegi osatu bat izateko, hainbat hezkuntza-tarteko (Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko) zuzendariei bidali zitzaien galde-sorta.

 

Azken helburua, nolanahi ere, ikasle horiek gure hezkuntza-sisteman dituzten premiak detektatzea izan zen,. eta hori kontuan hartzea diseinatutako plana egitean eta garatzean.