Etapa erdiko Ebaluazio diagnostikoa

Ikastetxeen eta Euskal Hezkuntza Sistemaren hobekuntzarako balio duen ebaluazio prozesua da; Lehen Hezkuntzako 4. mailako eta DBHko 2. mailako ikasle guztiek oinarrizko konpetentziak noraino garatu dituzten baloratzen du.

Helburu bikoitza du: alde batetik, eskolak bizitzarako zein mailataraino prestatzen duen baloratzea eta ikasleak hiritar bezala duten eginkizuna betetzeko zein puntutaraino dauden prestaturik ezagutzea; eta bestetik, ikastetxeei beren irakaslana hobetzen laguntzea eta administrazioari hezkuntza-politika bideratzeko informazio baliagarria eskaintzea.

ED11. Txosten exekutiboa. LH 4. maila

ED11. Txosten exekutiboa. LH 4. maila

ED11. Txosten exekutiboa. DBH 2.maila

ED11. Txosten exekutiboa. DBH 2.maila

ED11. Emaitzen txostena eta aldagaien azterketa. LH 4. maila

ED11. Emaitzen txostena eta aldagaien azterketa. LH 4. mai...

ED11. Emaitzen txostena eta aldagaien azterketa. DBH 2. maila

ED11. Emaitzen txostena eta aldagaien azterketa. DBH 2. ma...