Unibertsitatez kanpoko araudi akademikoa

Eusko Jaurlaritzako legezko arautegia.

AGINDUA, 1998ko uztailaren 30ekoa, Hezkuntza, Unibertsi...

AGINDUA, 1998ko uztailaren 30ekoa, Hezkuntza, Unibertsi...

ERABAKIA, 1998ko uztailaren 24koa, Hezkuntza Sailordetz...

AGINDUA, 1998ko uztailaren 24koa, Hezkuntza, Unibertsit...

118/1998 DEKRETUA ekainaren 23koa, hezkuntza premia ber...