Unibertsitatez kanpoko araudi akademikoa

Eusko Jaurlaritzako legezko arautegia.

14/2016 DEKRETUA, otsailaren 2koa, Hezkuntza Sistemako ...

AGINDUA, 2016ko otsailaren 11koa, Hezkuntza, Hizkuntza ...

86/2015 DEKRETUA, ekainaren 9koa, Euskal Autonomia Erki...

83/2015 DEKRETUA, ekainaren 2koa, Ikas-ekinezko erregim...

211/2015 DEKRETUA, azaroaren 10ekoa, zeinaren bidez lan...

EBAZPENA, 2014ko uztailaren 18koa, Heziketa eta Ikaskun...

46/2014 DEKRETUA, apirilaren 1ekoa, Euskal Autonomia Er...

AGINDUA 2011ko apirilaren 20koa, Hasierako Lanbide Kual...

AGINDUA, 2010eko otsailaren 19koa, Hezkuntza, Unibertsi...

AGINDUA, 2010eko martxoaren 22koa, Hezkuntza, Unibertsi...

AGINDUA, 2010eko urriaren 11koa, Hezkuntza, Unibertsita...

32/2008 DEKRETUA, otsailaren 26koa, Hezkuntza Sistemako...

AGINDUA, 2008ko ekainaren 19koa, Hezkuntza, Unibertsita...