Adierazleak

Hezkuntzaren adierazleen euskal sistema bat egitea unibertsitatez kanpoko Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundearen (ISEI-IVEI) jarduketa-ildo iraunkorra da, eta erakunde horrek euskal hezkuntza-sistemaren ikerketaren eta ebaluazioaren arloan duen eginkizunaren ondorio da.

Proiektua ISEIren ardurapean dago eta Hezkuntzako Ikuskaritza Teknikoaren, Hezkuntzaren Estatistikaren Zerbitzuaren zein Euskal Estatistika Erakundearen (EUSTAT) lankidetza dauka, hala alderdi teknikoetako aholkularitzarako nola datuak eskuratzeko.

Sistema baten alderdi anitzak diseinatzerakoan aurkez daitezkeen sailkapenak asko diren arren, lau adierazle-kategoria kontuan hartzea erabaki da, sailkapen erraza eta beste hezkuntza-sistema batzuetakoekin erraz konparatzea ahalbidetzen dutenak. Hau da, testuinguruaren, baliabideen, prozesuen eta emaitzen adierazleak.

Testuinguruaren adierazleek testuinguru sozioekonomikoaren egoera esplizitatzen dute, hala nola: demografia- eta eskolatze-baldintzak, baldintza sozioekonomikoak eta kulturalak; biztanleriak hezkuntzarekiko dituen jarrerak eta itxaropenak.

Baliabideen adierazleek sistemako sarrerak (inputak) edo helburuak lortzeko dituzten baliabideak jakinarazten dituzte: baliabide materialak (ekonomikoak eta azpiegiturak) eta giza baliabideak (irakasleak eta ikasleak).

Prozesuen adierazleek informazioa ematen dute ikastetxeen antolaketa eta funtzionamenduari, hezkuntza-praktikari eta eskola-giroari buruz, kualitatiboagoak dira kuantitatiboak baino, eta lantzen zailagoak dira.

Emaitzen adierazleak hezkuntza sistemaren irtenbide edo izandako lorpenak dira: ebaluazioaren emaitzak, eskolatze-tasak, oinarrizko gaitasunak eskuratzea, jarrerak eta balioak, lortutako ziurtagiriak eta tituluak, adinaren egokitasuna derrigorrezko etapetan, lan-merkatuan sartzea eta laneko diru-sarrerak.


Ondorengo ataletan dituzu argitaratu diren azken adierazleak.

TESTUINGURUKO ADIERAZLEAK
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2011
2013
C1: Eskolatzeko adina (gaztea) duten biztanle-proportzioa.
   
C2: BPG biztanle bakoitzeko.
   
C3. Biztanleria eta jarduera ekonomikoaren arteko lotura.
   
C4: Biztanleri helduen ikasketa maila.
       
C5: Lanbide Heziketa. LHn ari diren pertsonen kopurua.
       
C6: Prestakuntza iraunkorreko partaidetza.
BALIABIDEEN ADIERAZLEAK
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2011
2013
Rc1: Hezkuntzarako gastu publikoa BPGari begira.              
Rc2. Hezkuntzako gastu publikoa.              
Rc3. Ikasle bakoitzeko egiten duten hezkuntza-gastua.              
Rc4. Irakasle modura lanean ari diren biztanleen proportzioa.
           
PROZESUEN ADIERAZLEAK
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2011
2013
P1: Ikastetxeetako zuzendarien profila.
         
EMAITZEN ADIERAZLEAK
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2011
2013
Rs1.1: Emaitza akademikok lehen hezkuntza bukatu ondoren.          
Rs1.2. Curriculum konpetentzia Lehen Hezkuntzako 4. mailan            
Rs1.2.1. Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Euskara.               Rs1.2.1
Rs1.2.2. Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan:
Gaztelania.
              Rs1.2.2
Rs1.2.3. Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Matematika.               Rs1.2.3
Rs1.2.4. Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan:
Ingelesa.
              Rs1.2.4
Rs1.2.5. Curriculum konpetentzia LHko 4. Mailan: Zientzia, teknologia eta osasun kultura.               Rs1.2.5
Rs1.2.6. Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Gizartea eta herritartasuna.               Rs1.2.6
Rs2.1. Emaitza akademikoak DBHko lehenengo zikloa bukatu ondoren.          
Rs2.2: 14 urte ikasleen curriculum ezagutza-maila. (DBHko 2. maila).            
Rs2.2.1:Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: euskarazko hizkuntza-komunikazioa              
Rs2.2.2: Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: gaztelaniazko hizkuntza-komunikazioa.              
Rs2.2.3: Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: matematika.              
Rs2.2.4: Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Ingelesa.              
Rs2.2.5: Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Zientzia, teknologia eta osasun kultura.              
Rs2.2.6: Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan:
Gizartea eta herritartasuna.
             
Rs3.1:Emaitza akademikoak DBH bukatu ondoren.          
Rs4: Derrigorrezko irakaskuntzako emaitza akademikoen bilakaera.          
Rs5: Eskola-uzte goiztiarra.
Rs6: Lanbide Heziketa. Laneratze maila.
           
Rs7:Zientzian, matematikan eta teknologian tituludunak.
Rs8: Derrigorrezkoaren ondoko Bigarren Hezkuntza bukatzea.  
Rs9.1: Irakurketa-gaitasuna 15 urterekin PISA eskalan.rs92          
Rs9.2: Matematikarako konpetentzia 15 urterekin PISA eskalan.rs91              
Rs9.3: Zientziarako konpetentzia 15 urterekin PISA eskalan.              
Rs10: PISAren emaitza orokorrak
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2011
2013
Rs10.1: Matematika gaitasun orokorrak 15 urterekin.    
     
Rs10.2: Problemak ebazteko gaitasun orokorrak 15 urterekin.    
       
Rs10.3: 15 urteko ikasleen Matematikako emaitza orokorrak eta ekitatea.    
       
Rs10.4: Irakurmena 15 urterekin.    
     
Rs10.5: Zientzia gaitasun orokorrak 15 urterekin.    
     
Rs11:Unibertsitateko eta unibertsitatez kanpoko goi mailako hezkuntzako tituludunak.