Hizkuntzei buruzko ikerketak

Eraginkorrak al dira gure autonomia-erkidegoan egiten ari diren esperimentazio-proiektu eleaniztunak? Irakaskuntzakoa ez den hizkuntza batean ikasteak zenbateraino eragiten dio ikasleek bertan irakasten diren ikasgaietan lortzen duten gaitasun-mailari? Zein hizkuntzatan ebaluatu behar da ikaslea kanpoko, estatuko edo nazioarteko proba batean murgiltzeko programa batean, bere benetako gaitasun-maila zein den jakiteko?

Galdera horiei eta beste batzuei erantzuten diete ISEI-IVEIk azken urteotan eleaniztasunaren arloan egin dituen ikerketek, eta, bereziki, probaren hizkuntza egoki hautatzeak estatuko edo nazioarteko kanpo-ebaluazioetan emaitzetan duen eraginari buruzko gaiek.

Ikerketa-lan hau 2016an osatu da, Irakaskuntza Hirueledunaren Esparruaren azken txostena argitaratuta. Bertan ezartzen dira esperimentazio honetan parte hartu duten ikastetxeetara lau urtez ebaluatu ondoren iritsi diren behin betiko ondorioak.

2007. Euskararen B1 maila Lehen Hezkuntzan. Txosten orokorra.

2007. Euskararen B1 maila Lehen Hezkuntzan. Txosten orokor...

2007. B1 euskara proba: itemen adibideak.

2007. B1 euskara proba: itemen adibideak.

2006. Lehen Hezkuntzako ebaluazioa. 2004. Laburpen exekutiboa. Ondorioak eta hobetzeko proposamenak.

2006. Lehen Hezkuntzako ebaluazioa. 2004. Laburpen exekuti...

2005. Euskararen B2 maila DBH-4. maila amaieran.

2005. Euskararen B2 maila DBH-4. maila amaieran.

2004. Hizkuntzak eta beren ikaskuntza euskal hezkuntza-sisteman. Lehen Hezkuntza.

2004. Hizkuntzak eta beren ikaskuntza euskal hezkuntza-sis...

2002. Ingeles arloaren ebaluazioaren txostena. 2. DBH. 2001

2002. Ingeles arloaren ebaluazioaren txostena. 2. DBH. 200...

2012. PISA- L. Probako hizkuntzak nazioarteko ebaluazioetako emaitzetan duen eraginari buruzko ikerlana

2012. PISA- L. Probako hizkuntzak nazioarteko ebaluazioeta...

2007. Ikasle hirueledunak bigarren hezkuntzan: egoera berri bat.

2007. Ikasle hirueledunak bigarren hezkuntzan: egoera berr...

2004. Probaren hizkuntzak ebaluazioen emaitzetan duen eragina.

2004. Probaren hizkuntzak ebaluazioen emaitzetan duen erag...

2004. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ebaluazioaren txostena. 2000.

2004. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ebaluazioaren txo...

2002. Lehen Hezkuntzako 6. mailaren ebaluazioa. 1999

2002. Lehen Hezkuntzako 6. mailaren ebaluazioa. 1999