TXOSTENAK

Orri honetan agertuko dira ISEI-IVEIk egindako txosten guztiak. Atalka sailkaturik daude.

Ebaluazio Diagnostikoak

Ebaluazio Diagnostikoak

Ikastetxe eta hezkuntz sistemaren ebaluazioa, oinarrizko gaitasunen garapen-maila baloratzeko.

PIRLS

PIRLS

PIRLS nazioarteko azterketa (Lehen Hezkuntzako 4. maila)

Adierazleak

Adierazleak

Hezkuntz sistemaren informazioa ematen duten datu esanguratsuen bilketa.

PISA txostena

PISA txostena

15 urteko ikasleen oinarrizko gaitasunen nazioarteko ebaluaketa.

TIMSS

TIMSS

LHko 4. eta DBHko 2. mailetako matematika eta zientzien nazioarteko ebaluaketa curricularra.