ANIZTASUNAREN TRATAERA

 

ISEI-IVEIk egiten dituen ikerketak hiru iturri nagusitatik sortzen dira:

•  
Sakon aztertzea euskal hezkuntza-sistemari eragiten dioten ebaluazio autonomiko, nazional eta nazioartekoetan agertu den alderdi esanguratsu eta arazotsuren bat.
•    Hezkuntza Sailaren enkargua, hezkuntza-estamenturen bati eragiten dion sistema edo prozesu edo proiektu zehatzen bat hobetzeko alderdi garrantzitsuei buruzkoa.
•    Europako hezkuntza-helburuekin lotutako lorpenetatik eratorritakoa, ezarri beharrekoa.

IKASLE ETORKINAK EUSKADIN: Ezaugarriak eta emaitzen analisia

IKASLE ETORKINAK EUSKADIN: Ezaugarriak eta emaitzen analis...

ED13. Ikasle etorkinak Euskadin.

ED13. Ikasle etorkinak Euskadin.