ISEI-IVEI Irakas Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea

Xedea

Hona hemen unibertsitateaz kanpoko Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundearen (ISEI) xedea:

Unibertsitateaz kanpoko hezkuntza sistemaren ebaluazio orokorra egitea.
Hezkuntza ikerketa sustatzea unibertsitateaz kanpoko arloan.
Dokumentazio eta baliabide zerbitzua izatea hezkuntza esparruarekin lotuta.

Zuzendaritza-kontseilua

Zuzendaritza-kontseilua

Betebeharrak eta kideak

Zuzendaritza-taldea

Zuzendaritza-taldea

Osaketa

Batzorde Zientifikoa

Batzorde Zientifikoa

Betebeharrak eta kideak

Lan taldeak

Lan taldeak

Osaketa

Funtzioak

Funtzioak

Ebaluazio, ikerketa eta dokumentazioan

Kalitatea eta agiriak

Kalitatea eta agiriak

Kalitate-agiriak

Legedia

Legedia

ISEI-IVEIko Legedia

Hornitzailentzako informazioa

Hornitzailentzako informazioa

Adjudikazio eta kontratuak