Item liberatuak

Probak prestatzeko lagungarriak suertatu daitezken itemak.

Proba Pilotua (PISA 2015). Ikasleentzako materiala. Ite...

Item liberatuak. Zientzietarako konpetentzia. 2015

PISA 2009: Irakurmena II.

PISA 2009: Zientzietarako gaitasuna biharko gizarteari ...

PISA 2009: Matematika eta problemak ebaztea.

PISA 2003: Irakurketako itemen adibideak.

PISA 2003: Matematikako eta problemak ebazteko itemen a...

PISA 2003: Zientzia ezagutzari buruz erabili diren item...

PISA 2012. Item digital liberatuak. Problemen ebazpena....