ISEI-IVEIko sorkuntzaren dekretua [ Eskuratu ]

ISEI-IVEIko funtzionamendu eta antolamenduaren agindua [ Eskuratu ]

ISEI-IVEIko lanpostu-zerrendaren dekretua [ Eskuratu ]

ISEI-IVEIko lanpostuak betetzeko agindua [ Eskuratu ]