PISA txostena

ELGAren PISA proiektua nazioarteko ebaluazio estandarizatua da, 15 urteko ikasleei egiten zaiena. 2000. urtean, 32 estatuk hartu zuten parte; 41ek, 2003an; 57k, 2006an; eta 2009an, 63 estatuk. Eta kopurua goraka doa azken urte hauetan. Hiru arlotan ebaluatzen da errendimendua: Irakurketa, Matematika, eta Zientziak.

 

PISA 2022 -Posterra

IKASLEAK: Simulazioa. Hiru konpetentziak.

IKASLEAK: Simulazioa. Matematikarako konpetentzia

IKASLEAK: Simulazioa. Irakurketarako konpetentzia

IKASLEAK: Simulazioa. Zientziarako konpetentzia.

Irakasleentzat: ezaugarriak eta itemen adibideak

Datuen babesa

Aurkezpen interaktiboa

Informazio orokorra

Irakurketarako simulazio gida

Zientzietarako simulazio gida

Matematikarako simulazio gida