PISA txostena

ELGAren PISA proiektua nazioarteko ebaluazio estandarizatua da, 15 urteko ikasleei egiten zaiena. 2000. urtean, 32 estatuk hartu zuten parte; 41ek, 2003an; 57k, 2006an; eta 2009an, 63 estatuk. Eta kopurua goraka doa azken urte hauetan. Hiru arlotan ebaluatzen da errendimendua: Irakurketa, Matematika, eta Zientziak.

 

PISA 2009 Euskadi 2. Txostena: Aldagaien azterketa eta ikasleen irakurketako emaitzan duten eragina Irakurketari, Matematikari eta Zientziei dagokien 15 urteko Ikasleen Nazioarteko Ebaluaziorako Proiektua.

PISA 2009 Euskadi 2. Txostena: Aldagaien azterketa eta ika...

PISA 2009 Euskadi. Ebaluazioaren txostena. Irakurketari, Matematikari eta Zientziei dagokien 15 urteko Ikasleen Nazioarteko Ebaluaziorako Proiektua

PISA 2009 Euskadi. Ebaluazioaren txostena. Irakurketari, ...

2012. PISA- L. Probako hizkuntzak nazioarteko ebaluazioetako emaitzetan duen eraginari buruzko ikerlana

2012. PISA- L. Probako hizkuntzak nazioarteko ebaluazioeta...